Title / Description
M. D. V.: Onverwachte en treffende ontmoeting. : Eene ware gebeuternis.. In: . Vol. (1848)
 

Utrechtsche Volks-Almanak1848Mengelingen.Onverwachte en treffende ontmoeting.