Title
A. V.: Arnoldus Buchellius. : eene biographische schets. . In: Utrechtsche Volks-Almanak
 

Utrechtsche Volks-Almanak1847Mengelingen. Arnoldus Buchellius.