Titel / Beschreibung
Spall, T. <van>: Een tafereel uit de Fransche overheersching. . In: . Jg. (1843)
 

Utrechtsche Volks-Almanak1843Mengelwerk.Een tafereel uit de Fransche overheersching