Title
Spall, T. <van>: Een tafereel uit de Fransche overheersching. . In: Utrechtsche Volks-Almanak
 

Utrechtsche Volks-Almanak1843Mengelwerk.Een tafereel uit de Fransche overheersching