Titel
S.: Aan een Roosje : mij ten geschenke gegeven. . In: Utrechtsche Volks-Almanak