Title / Description
Schotel, D. G. D. J.: Bijdrage nopens de huisselijke zeden en gewoonten onzer vaderen te Batavia, in het laatst der 17e eeuw. In: . Vol. (1842)
 

Utrechtsche Volks-Almanak1842Iets over den Naam van Utrecht. Bijdrage nopens de huisselijke zeden en gewoonten onzer vaderen te Batavia, in het laatst der 17e eeuw