Titel
Bielevelt, H.: Bij den aanvang eener vriendenmaaltijd : van het leesgezelschap : Het nuttige gepaart met het angename, na het houden eener redevorring, ten onderwerp hebbende : De mensch bestemd tot gezelli [...]. . In: Utrechtsche Volks-Almanak
 

Utrechtsche Volks-Almanak1841Gedichten.Bij den aanvang eener vriendenmaaltijd