Title / Description
Christemeijer, J. B.: Zonderlinge Ontdekking van eene Misdadige. : Eene Bijdrage tot de Geschiedenis der Lijfstraffelijke Regtspleging.. In: . Vol. (1839)
 

Utrechtsche Volks-Almanak1839Mengelwerk.Zonderlinge Ontdekking van eene Misdadige.