Title
Dam van Isselt, E. W. <<van>>: De Vossen. . In: Utrechtsche Volks-Almanak