Titel
Winkler Prins, A.: Het Heden. . In: Utrechtsche Volks-Almanak