Title
E.: Op zekere soort der Fransche modelectuur van onzen tijd. . In: Utrechtsche Volks-Almanak
 

Utrechtsche Volks-Almanak1839Mengelwerk.Op zekere soort der Fransche modelectuur van onzen tijd.