Title / Description
Vlisscher, L. G.: Briefwisseling tusschen Rudolf van Diepholtt en den hertog van Gelre, voor het uitbreken dabn den ooprlog in 1427. In: . Vol. (1838)
 

Utrechtsche Volks-Almanak1838Mengelwerk.Briefwisseling tusschen Rudolf van Diepholtt en den hertog van Gelre, voor het uitbreken dabn den ooprlog in 1427