Title
Vlisscher, L. G.: Briefwisseling tusschen Rudolf van Diepholtt en den hertog van Gelre, voor het uitbreken dabn den ooprlog in 1427. . In: Utrechtsche Volks-Almanak
 

Utrechtsche Volks-Almanak1838Mengelwerk.Briefwisseling tusschen Rudolf van Diepholtt en den hertog van Gelre, voor het uitbreken dabn den ooprlog in 1427