Title
ten Kate, J. J. L.: Aan Maria. . In: Utrechtsche Volks-Almanak