Title
Visscher, L. G.: Over Plaatselijke benamingen. . In: Utrechtsche Volks-Almanak
 

Utrechtsche Volks-Almanak1838Mengelwerk.Over Plaatselijke benamingen