Titel / Beschreibung
L.: De diamant in zijnen natuurstaat, enz over de grootste onder de bewerkte. . In: . Jg. (1837)
 

Utrechtsche Volks-Almanak1837Mengelingen in Proza en Poezy.De diamant in zijnen natuurstaat, enz over de grootste onder de bewerkte.