Title / Description
J. van Dam, Thz.: Wederlied van een ouden Nederlandschen jood.. In: . Vol. (1837)
 

Utrechtsche Volks-Almanak1837Mengelingen in Proza en Poezy.Wederlied van een ouden Nederlandschen jood.