Title

J. van Dam, Thz.: Lied van een ouden vreemden jood.. In: . Vol. (1837)
 

Utrechtsche Volks-Almanak1837Mengelingen in Proza en Poezy.Lied van een ouden vreemden jood.