Title
Hassan, ofm de zegen komt van boven. : Eene Arabische vertelling. . In: Vruchten ingezameld door de aloude Rederijkkamer De Wijngaardranken onder de zinspreuk liefde boven al te Haarlem