Title
Bij mijne LXXIIIste verjaring, den 22 augustus 1832, aan de broederschap. . In: Vruchten ingezameld door de aloude Rederijkkamer De Wijngaardranken onder de zinspreuk liefde boven al te Haarlem