Titel / Beschreibung
Jaarboek van en voor de Provincie Groningen : ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien : (1832). 2. deel. Groningen