Title / Description
Jaarboek van en voor de Provincie Groningen : ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. Groningen : Oomkens, Deel 1-deel 2 [?]
 

Jaarboek van en voor de Provincie Groningen