Titel / Beschreibung
Visschers, P.: Aen de leerlingen der Gemeente- en zondagsscholen, na de plegtige prysuitdeeling den 16 van Wynmaend 1842. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis
 

De Middelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis3. jaergang (1842/1843)No 10. (julius)Redevoering ter gelegenheid eener Prysuitdeeling. Aen de leerlingen der Gemeente- en zondagsscholen, na de plegtige prysuitdeeling den 16 van Wynmaend 1842