Title / Description
D., J.: Over de spelling van de Bastaertwoorden in 't Neder-Duitsch.. In: . Vol. (1842)