Titel / Beschreibung
D., J.: Over de spelling van de Bastaertwoorden in 't Neder-Duitsch. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis