Titel / Beschreibung
L., E.: Over de opvoeding der dochters door Fenelon. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis