Title / Description
D., J.: Proeven van Nederlandsche tael uit de verschillende eeuwen.. In: . Vol. (1842)