Titel / Beschreibung
Vanden Steene, J.B.: Over de pligten der kinderen, en de middelen om ze hen te doen vervullen. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis