Title / Description
D., J.: Oplossing der voorgestelde vragen. : vervolg en slot. . In: . Vol. (1842)