Title / Description
D., J.: Geschiedenis van St.-Albertus van Leuven, bisschop van Luik. : vervolg en slot.. In: . Vol. (1842)