Titel / Beschreibung
D., J.: Geschiedenis van St.-Albertus van Leuven, bisschop van Luik. : vervolg en slot. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis