Titel / Beschreibung
N., J.: Brief aen de redactie. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis