Titel / Beschreibung
D., J.: Proeven van Nederlandsche tael uit de verschillende eeuwen. . In: . Jg. (1842)