Titel / Beschreibung
Pietersz, J.: Iets over de ligchamelyke Opvoeding. : vervolg van bladz. 339. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis