Title / Description
Pietersz, J.: Iets over de ligchamelyke Opvoeding. : vervolg van bladz. 339.. In: . Vol. (1842)