Titel / Beschreibung
Vandensteene, J.B.: Over het leeren der letters en leeren lezen tonder spellen. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis