Title / Description
D., J.: St. Albertus van Leuven, Bisschop van Luik. : vervolg. . In: . Vol. (1842)