Titel / Beschreibung
D., J.: St. Albertus van Leuven, Bisschop van Luik. : vervolg. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis