Titel / Beschreibung
Vandensteene, J.B.: Over de werkzamenheden gedurende den schooltyd. . In: . Jg. (1842)