Title / Description
Vandensteene, J.B.: Over de werkzamenheden gedurende den schooltyd. . In: . Vol. (1842)