Titel / Beschreibung
Vandensteene, J.B.: Over de werkzamenheden gedurende den schooltyd. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis