Title / Description
Vandensteene, J.B.: Over de werkzamenheden gedurende den schooltyd.. In: . Vol. (1842)