Titel / Beschreibung
[A.T.S.J.]: Aerdrijkskundige aenteekeningen over het oude brabant. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis