Titel / Beschreibung
D., J.: Nederduitsche Leesbibliotheek. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis