Title / Description
Schwartz, N.J.: De verdediging van Socrates, door Plato. : uit het Grieksch vertaeld.. In: . Vol. (1842)