Titel / Beschreibung
Schwartz, N.J.: De verdediging van Socrates, door Plato. : uit het Grieksch vertaeld. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis