Title / Description
Vandensteene, J.B.: Pligten des onderwyzers voor en gedurende den schooltyd.. In: . Vol. (1842)