Titel / Beschreibung
Vandensteene, J.B.: Pligten des onderwyzers voor en gedurende den schooltyd.. In: . Jg. (1842)