Title / Description
Voght, P.F. <<de>>: Davids honderd twee - en - dertigste harpgezang. : aen de kweekelingen van ons klein seminarie.. In: . Vol. (1842)