Titel / Beschreibung
Voght, P.F. <<de>>: Davids honderd twee - en - dertigste harpgezang. : aen de kweekelingen van ons klein seminarie. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis