Titel / Beschreibung
[T.S.J.]: Een staeltje van Engelsch en Fransch Geuzenvlaemsch. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis