Titel / Beschreibung
D., J.: Proeven van Nederlandsche tael uit de verschillende eeuwen. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis