Titel / Beschreibung
D., J.: Oplossing der voorgestelde Vragen. : vervolg. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis