Titel / Beschreibung
Pietersz, J.: Eenige denkbeelden over Zielsvermogens en Opvoeding. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis