Titel / Beschreibung
[F.V.G.]: Een woord over myne spelling. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis