Titel / Beschreibung
Janné, J.B.: Iets over de spraekkunstelyke bewoordingen. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis