Title / Description
Vanden Steene, B.: Wat is een onderwyzer? : welke middelen moet hy aenwenden, ten eine de noodige bevoegdheid te erlangen?. In: . Vol. (1842)