Titel / Beschreibung
Vanden Steene, B.: Wat is een onderwyzer? : welke middelen moet hy aenwenden, ten eine de noodige bevoegdheid te erlangen?. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis