Titel / Beschreibung
Schwartz, N.J.: De verdediging van Socrates door Plato. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis