Titel / Beschreibung
Roosmalen, L. <<van>>: Aen de echtgenooten. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis