Titel / Beschreibung
Blieck, F.: 103e Harpzang. : Grootheid, goedheid en wysheid gods, schitterend uit zyne werken. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis